BRF Fullriggaren & Skonaren

Felanmälan

Vid akuta fel - ring följande tel nr:

Service under kontorstid: Eneroths Fastighetsservice, tel: 08 - 766 12 52 / 070-561 70 36
 
Efter kontorstid, ring Svensk Fastighetstjänst AB (Jouravtal), tel: 08 - 618 55 00
 
Vid fel på hissen,
 fr.o.m. jan. 2011 ring Hissgruppen: 08-21 33 00

Felanmälan allmänt

Den reguljära fastighetsskötseln utförs av Eneroths Fastighetsservice AB, Lidingö. Felanmälan görs enklast vardagar kl: 07.00 till 08.00 på tel: 08-766 12 52, då vår fastighetsskötare är på plats på Eneroths kontor. Vid fel som inte kan hänföras till föreningens åtagande exempelvis rensning av avlopp i kök och golvbrunn i badrum, debiteras bostadsrättshavaren ett minimibelopp på 250 kr.

Utanför tvättstugorna finns en åtgärdslista där man kan notera mindra fel, så som trasiga lampor etc. Listorna läses av regelbundet av Eneroth. Notera datum, typ av fel samt namn/tel.nr. Eneroth markerar på listan när felet är avhjälpt!

Vid fel på hissen

Om hissen står på ett våningsplan och inte går igång: Kontrollera först att ínget grus hindrar hissdörren att stängas ordentligt. Hjälper inte detta eller om hissen stannat mellan våningsplan, ring: Hissgruppen: 08-21 33 00

Vid fel på maskinerna i tvättstugan

Kontakta Lidingö Kyl, Frys & Spisservice, Fregattvägen 13, på tel: 08-765 62 10 eller någon i Styrelsen. Om du ringer själv, uppge vilken fastighet det gäller, Bodalsv. 10 eller 12. Lidingö Kyl har nödvändiga nycklar till fastigheterna.

Vid fel på Kabel-TV eller bredandsnät

Föreningen har ett centralt fastighetsavtal med COMHEM AB som omfattar både Kabel-TV och Bredband inkl. möjligheten till Telefon via bredband med individuella tillval för resp. lägenhet. Vid störningar på systemet hör först med dina grannar om dom upplever samma störningar på TV:n eller bredbandsuppkopplingen till internet så att felet inte beror på din egen utrustning i lägenheten. För fel på systemet i den egna lägenheten eller ändring av individuellt avtal, kontakta COM-HEMs kundtjänst på tel: 0771-55 00 00.

Om det konstaterats vara ett generellt fel i fastighetens huvudsystem, kontakta någon i Styrelsen.

Comhems uppmärkta två förstärkarskåp i fastigheten Bodal 12, ett skåp i pannrummet, direkt till höger innanför dörren och ett skåp på vindsplan i gången ut mot piskaltanen, försörjer både bredband och kabel-TV. Om något av skåpen blir strömlöst, exempelvis om tillhörande säkring i el-centralen löser ut bryts kontakten för både kabel-TV och bredband, liksom telefoni för de som valt att ha telefoni via Comhems bredband. Motsvarande två skåp finns också i fastigheten Bodal 10. Som regel lägger Comhem ut information i god tid före planerade driftsstopp, som oftats utförs nattetid, på sin hemsida, www.comhem.se, men vid några tillfällen har Comhems bredband brutits på dagtid utan förvarning vid service eller omkoppling av Comhems centrala nät på Lidingö. Information om planerade eller oplanerade driftsstopp kan också erhållas hos Comhems kundtjänst på tel. 0771-55 00 00.