BRF Fullriggaren & Skonaren

Felanmälan

Vid akuta fel - ring följande tel nr:

Den reguljära fastighetsskötseln utförs av Kraft AB, Lidingö. Felanmälan görs enklast vardagar kl: 07.30 till 16.30 på tel: 08-7310706  eller info@kraftlidingo.se.  Vid fel som inte kan hänföras till föreningens åtagande exempelvis rensning av avlopp i kök och golvbrunn i badrum, debiteras bostadsrättshavaren.

Utanför tvättstugorna finns en åtgärdslista där man kan notera mindra fel, så som trasiga lampor etc. Listorna läses av regelbundet. Notera datum, typ av fel samt namn/tel.nr. 

Efter kontorstid samt lör sön och helger och vid fel som behöver åtgärdas omedelbart: Nordvall-Nyman AB

tel 08- 390692

Vid fel på hissen

Om hissen står på ett våningsplan och inte går igång: Kontrollera först att ínget grus hindrar hissdörren att stängas ordentligt. Hjälper inte detta eller om hissen stannat mellan våningsplan, ring: Hissgruppen: 08-21 33 00

Vid fel på maskinerna i tvättstugan

Föreningen har ett avtal gällande underhållsservice av tvättstugornas vitvaror, 1 ggr/ år genom Entema Entreprenader&Service AB. Om akut hjälp skulle behövas ska kontakt tas med styrelsen!

 

Vid fel på Kabel-TV eller bredandsnät

Föreningen har ett centralt fastighetsavtal med COMHEM AB som omfattar både Kabel-TV och Bredband inkl. möjligheten till Telefon via bredband med individuella tillval för resp. lägenhet. Vid störningar på systemet hör först med dina grannar om dom upplever samma störningar på TV:n eller bredbandsuppkopplingen till internet så att felet inte beror på din egen utrustning i lägenheten. För fel på systemet i den egna lägenheten eller ändring av individuellt avtal, kontakta COM-HEMs kundtjänst på tel: 0771-55 00 00.

Om det konstaterats vara ett generellt fel i fastighetens huvudsystem, kontakta någon i Styrelsen.

Comhems uppmärkta två förstärkarskåp i fastigheten Bodal 12, ett skåp i pannrummet, direkt till höger innanför dörren och ett skåp på vindsplan i gången ut mot piskaltanen, försörjer både bredband och kabel-TV. Om något av skåpen blir strömlöst, exempelvis om tillhörande säkring i el-centralen löser ut bryts kontakten för både kabel-TV och bredband, liksom telefoni för de som valt att ha telefoni via Comhems bredband. Motsvarande två skåp finns också i fastigheten Bodal 10. Som regel lägger Comhem ut information i god tid före planerade driftsstopp, som oftats utförs nattetid, på sin hemsida, www.comhem.se, men vid några tillfällen har Comhems bredband brutits på dagtid utan förvarning vid service eller omkoppling av Comhems centrala nät på Lidingö. Information om planerade eller oplanerade driftsstopp kan också erhållas hos Comhems kundtjänst på tel. 0771-55 00 00.