BRF Fullriggaren & Skonaren

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckningar och adresser

BRF Fullriggaren & Skonaren äger 2 fastigheter med adresser Bodalsvägen 10 och 12. Fastighetsbeteckningar Fullriggaren 1 (Bodal 12) och Skonaren 2 (Bodal 10). Av den totala fastighetsytan 4521 kvm utgör 4095 kvm bostadsyta och 417 kvm uthyrningsbar lokalyta för kommersiell verksamhet. För tomtkarta, se dokument Tomtkarta i arkivet.

Byggnadsår

Fastigheterna är byggda under åren 1953-54. Ombyggnad av gatuplanet Bodalsvägen 10 från kommersiell lokal till 4 st bostadslägenheter genomfördes 2005.

Värmeanläggning

Fjärrvärme. Den gemensamma anläggningen för bostadsuppvärmning (fjärrvärme) och tappvarmvatten är placerad i UC (pannrummet), Bodalsvägen 12. Fastigheten Bodalsvägen 10 försörjs från anläggningen i Bodalsv. 12 via kulvert under Lidingsbergsvägen.

Huvudavstängning vatten

Generalavstängningen för vatten från kommunala nätet in till båda fastigheter Bodal 10 och Bodal 12, samtliga lokaler, sitter i källargången Bodalsvägen 12.

Lägenheter och lokaler

Totalt finns det 53 st bostadslägenheter, 24 st på Bodalsvägen 12 och 29 st på Bodalsvägen 10. Husen består av 7 st lägenhetsplan och etageplan som utgör en del av vindsplanet. Till varje lägenhet hör ett mindre matkällarförråd och ett vindsförråd. Lägenheterna i gatuplan och de två en-rums lägenheterna på Bodalsvägen 10 har enbart var sitt större förråd i källarplan och saknar vindsförråd.

Lokaler för kommersiell verksamhet

Hela gatuplanet Bodalsvägen 12 hyrs av Montessori förskola - Skeppet: webbplats: Skeppet, tel: 08-767 51 89
2 lokaler i källarplan Bodalsvägen 10 samt det enda garaget på Bodalsvägen 10 hyrs av Lidingö Trädfällning & Trädgårdsservice, Hans Schumacher, Tel: 070-492 73 70, 08-765 58 00

Tvättstugor

Båda fastigheter har moderna och välutrustade tvättstugor med 2 st fullstora tvättmaskiner, torktumlare, el-mangel, stort torkskåp och ett separat torkrum. I ett separat utrymme bredvid den ordinarie tvättstugan på Bodalsvägen 10 finns en grovtvättmaskin som är gemensam för de båda fastigheterna

Föreningslokal

En mindre Föreningslokal/styrelserum finns i källarplan på Bodalsvägen 12, märkt med "Föreningslokal".

Allmän gemensamhetslokal

Det f.d. pannrummet i källarplan Bodalsvägen 12 fungerar som samlingslokal, hobbyrum m.m. I det inre utrymmet har ett mini-gym iordningställts. Där finns f.n. roddmaskin, motionscykel, crosstrainingapparat. Nyckel finns i tvättstugan och skall lämnas åter efter avslutat pass. För allas trevnad torkas apparaterna av så att det känns fräscht för nästa som vill träna!

Grovsophus

Fastigheterna Bodal 10 & 12 har ett gemensamt fristående grovsophus placerat på garagesidan utanför Bodalsvägen 10.

Mattpiskplats

En utomhus mattpiskplats med piskställning finns bakom grovsophuset.

Sopnedkast/separat sophus

Separat hus för hushållssopor och matavfall avsett för boende i Bodalsvägen 10 finns i markplan bakom grovsophuset. För Bodalsvägen 12 finns kärlen för hushållssopor och matavfall vid nedfarten till garageplan! 

Parkeringsplatser

I fastigheterna finns totalt 4 st varmgarageplatser som hyrs ut till medlemmar som bor i fastigheten eller till företag som har verksamhet i fastigheterna. Intern kö till dessa garageplatser. Se aktuell kölista under ARKIV->Garageplatser kölista uppdaterad hösten 2022. Anmälan om intresse för garageplats görs till föreningens styrelse. 3 st P- utomhusplatser finns. En P-plats ingår i upplåtelseavtalet av lägenhet i markplan Bodal 10.

Kabel-TV och bredbandsuppkoppling

Föreningen har avtal med COM-HEM som inkluderar Kabel-TV, bredbandsuppkoppling till internet och möjlighet till telefoni direkt via bredbandsuttagets modem med individuella tillvalsavtal. Grundutbudet för kabel-TV debiteras extra med 75 kr/månad för både bostadsrättshavare och hyresgäster.

Försäkringar

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade genom Arén & Partners (Allians Försäkringsmäklare), Stockholm. I föreningens försäkring ingår även sanering av ohyra via AntiCimex. Bostadsrättshavaren bör ha ett tillägg för bostadsrätt in sin hemförsäkring.

Godkända skyddsrum

Båda fastigheter har godkända skyddsrum som i fredstid utnyttjas till bl. annat källarförråd för lägenheterna och som cykel-källare. Det gemensamma skyddsrumsförrådet med verktyg och övrig skyddsrumsutrustning är placerat i ett uppmärkt förråd i källarplan Bodalsvägen 12 (förrådet till höger om tvättstugan).

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll)

Fastigheterna har en godkänd OVK för både kommersiella lokaler och bostadslägenheter (år 2005). OVK-kontroll för flerbostadshus skall göras var 6:e år. OVK-protokoll förvaras hos kommunen.

Energideklaration (obligatorisk)

Energideklaration för våra fastigheter, utförd hösten 2008, finns uppsatt på anslagstavlan i entréerna.

Radon

Uppmätning av radongasförekomst har genomförts för både lägenheter och lokaler, utan anmärkning.