BRF Fullriggaren & Skonaren

Förvaltning

1. Ekonomisk & Administrativ Förvaltning

Föreningens Ekonomiska & Administrativa förvaltningen handhas av SBC,

Sveriges Bostadsrätts Centrum AB
Adress: Box 1353, 111 83 Stockholm
Besöksadress: Luntmakargatan 18
Öppettider: 09.00-17.00, lunchstängt 12.00-13.00
Tel, SBC:s växel: 08- 775 72 00
Uppge föreningens medlems nr. som du ska ha fått av styrelsen.
SBC:s hemsida:
www.sbc.se

 

Föreningens faktura adress är Brf Fullriggaren & Skonaren 5004 c/o Sbc Box 5 851 02 Sundsvall

Månadsavgiften
SBC skickar ut avgiftsavier kvartalsvis där avgiften erläggs månadsvis. Vid för sen betalning belastas bostadsrättshavaren med dröjsmålsränta fr.o.m. den 8:e i påföljande månad. Möjlighet finns att koppla avgiftsbetalningen till Autogiro. Kontakta SBC för beställningsblankett. Aktuell årsavgift beräknas efter lägenhetens yta och framgår av den senaste årsredovisningen. Kabel-TV debiteras extra med 75 kr/månad.

Alla frågor som rör tekniska förhållanden i lägenheten och i fastigheten handhas av Eneroths Fastighetsservice AB.
Se vidare under Felanmälan  på vår hemsida.

2. Teknisk Förvaltning

Föreningen svarar själv för den tekniska förvaltningen i samarbete med SBC. Föreningen har heltäckande avtal vad gäller drift och service.

Våra huvudleverantörer med avtal:

SBC AB, Sveriges Bostadsrätts Centrum AB
Ekonomisk & Administrativ förvaltning
Projektering ROT-projekt och byggbesiktningar

Lidingö Stad
VA & Sophämtning

Swedbank, Lidingö
Fastighetslån

Moderna försäkringar
Fastighetsförsäkringar

Elton Revision AB
Ekonomisk Revision

Fortum AB
Fjärrvärme & Elektricitet

Fastighetsägarna AB
Service, kontroll fjärrvärmeanläggning (kvartalsvis)

Kraft Lidingö snöskott, gräsklipp m.m

Poolventilation AB, Enskede
Service, kontroll fastighetsventilation (kvartalsvis)

Lidingö Låsservice AB
Fastigheternas lås

Com-Hem AB
Kabel-TV & Bredband till Internet

Hissgruppen AB
Service hissar

Inspecta Sverige AB
Besiktning hissar

SITA AB
Grovsophämtning

Ren Standard
Trapp- och golvstädning inkl. tvättstuga

 

 

 

Företag utom avtal som föreningen anlitar:

LBK - Lars Berggren Konsultbyrå AB
Projektering ROT-projekt och byggbesiktningar

Bravida AB
El-service fastigheter

Lidingö Nya Järn & Färghandel AB
Trädgårdsredskap, verktyg

Lidingö Trädgårdscenter AB
Växter, jord och tillbehör, redskap fastighetsrabatter

Lidingö Glasmästeri AB
Byte fönsterglas, nya energisparkasett

P3N system AB
Namntavlor entréer, bokstäver lägenhetsdörrar

Lidingö Trädfällning & Trädgårdsservice, Hans Schumacher
Trädfällning, hamling och borttagning av trädrötter

OVENTO vattenskador

BYGGTECH renovering och vattenskador