BRF Fullriggaren & Skonaren

I ARKIVET har vi samlat information som har ett bestående värde som kan vara intressant att gå tillbaka till. Det finns separata arkiv för:

    • Infobladet-föreningens eget infoblad (utkommer cirka 1 gång/kvartal)

 

  • Allmän fastighetsinformation för medlemmar och hyresgäster.
  • "SBC-Direkt", aktuell information från SBC (utkommer cirka 1 gång/månad)

 

  • Protokoll från årsstämma och extra stämmor
  • Årsredovisningar
  • Föreningens stadgar (mars 1998 reviderade 2017))

(Dessa delarkiv ligger som undermenyer till huvudmenyn ARKIV och syns när muspekaren ställs över texten ARKIV).