BRF Fullriggaren & Skonaren

Föreningsstadgar

Våra föreningsstadgar kan du ladda ner här i PDF-form >> Stadgar BRF Fullriggaren & Skonaren. (1998 reviderade 2017)

Förslag på stadgeändring 2023

Kommentar till stadgeändring 2023