BRF Fullriggaren & Skonaren

TRIVSEL & ANSVAR

Här följer några enkla ordningsregler som föreningen har valt att rekommendera för boende i föreningens fastigheter för att skapa förutsättningar för ett trivsamt  boende och undvika irrationsmoment.

Allmänt

Ett viktigt förhållande när det gäller bostadsrättsföreningar är att bostadsrättshavaren inte äger sin lägenhet rent fysiskt, utan enbart äger rätten att bo där. Bostadsrättshavaren får därför inte ändra grundläggande delar i lägenheten som att flytta väggar, ändra rördragning, byta ut värmeelement, påverka fönster, ändra ventilationen, ändra det grundläggande el-systemet etc. utan godkännande av styrelsen. Bostadsrättshavaren betalar en månadsavgift till föreningen som ska täcka föreningens driftskostnader för fastigheterna, inkluderande räntor för de lån som föreningen har tagit upp i bank. Lånesumman, bindningstider och räntesatser framgår av årsredovisningen.

Bostadsrättens grundläggande data, lägenhetsytan, antal rum, andelstalet (%), insatsen  etc. finns angiven i upplåtelseavtalet som upprättades när den ekonomiska föreningen grundades och insatserna fastställdes enligt den eknomomiska planen som finns arkiverad hos Bolagsverket. I vårt fall upprättades upplåtelseavtalen med början i oktober 1999 och pågick en bit in på år 2000 genom att vissa lägenhetsinnehavare gick med i föreningen i ett senare skede enligt 6 månaders regeln. 

De lägenhetsinnehavare som idag fortfarande bor med hyresrätt har möjlighet att gå med i den ekonomiska föreningen och därmed omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt. Insatsen beslutas i detta fall av styrelsen och är i detta fall normalt högre än de ursprungliga insatserna.

Till bostadsrätten ingår i vår förening nyttjanderätt till förråd, normalt ett mindre källarförråd (s.k. matkällare) och ett större vindsförråd. Vissa lägenheter har enbart ett större källarförråd.

Bostadsrätten och den till bostadsrätten kopplade andelen i den ekonomiska föreningen kan säljas till marknadspris utan att styrelsen får ha några synpunkter på prissättningen. Se vidare i föreningens Informationsskrift för medlemmar

Kontakta SBC för detaljerade juridiska frågor om bostadsrättsföreningar och din bostadsrätt.

 

Grundläggande ordningsregler

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger ut information om hur bostadsrättsföreningar kan bedriva det systematiska brandskyddet i sina fastigheter. Styrelsen går igenom bestämmelserna och gör rutinbeskrivningar för kontroll av brandsäkerheten under vintern 2016/2017.
 • Gemensamma utrymmen som källargångar och vindsgångar måste hållas fria från saker, ett krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om du temporärt måste ställa något utanför ditt källarförråd eller vindskontor, sätt en upp lapp så du kan kontaktas.
 • Ståldörrarna till vind och källare får inte ställas upp mer än kortvarigt då dessa utgör ett grundläggande skydd mot att brand kan sprida sig och är också nödvändigt för att förhindra att oberhöriga tar sig in till dessa utrymmen. Inbrott i vindar och källarförråd är sällsynta men har inträffat enstaka gånger, förmodligen beroende på att dörrarna varit öppna en längre tid.
 • Självklart tar vi hänsyn till våra grannar genom att inte orsaka oväsen under sena kvällar och tidiga morgnar. Sätt gärna upp en lapp i entrén när ni skall ha en större fest. Efter klockan 01.00 (helg) måste dock alla i huset kunna garanteras lugn och ro. Alla är heller inte lediga över helgerna och kan sova ut om nattsömnen blir störd. Misstänker man att festen kommer att bli både högljudd och sen är det bättre överväga hyra en lokal. Vardagar har vi som policy att ha lugnt och tyst efter kl. 22.
 • Renoveringsarbeten i lägenheten som kan förväntas orsaka kraftigt oljud bör förläggas till vardagar efter 08.00 och avslutas senast före 21.00. Måste enstaka arbeten utföras tidigt på morgonen eller sent på kvällen, kontakta styrelsen så att meddelande om detta kan sättas upp när arbetet förväntas påbörjas och avslutas. Flera dagars sena eller mycket tidiga arbeten med mycket oväsen kan inte accepteras. Detta gäller även avstängning av vattnet som ovillkorligen måste meddelas med anslag i entrén. Vid stambytet 2002-2003 infördes avstängningsventiler till både varm- och kallvattnet på rören upp till för armaturen i badrum och kök varför central avstängning av vattnet i källaren normalt inte ska behöva tillgripas.
 • Om du är osäker vad som gäller, fråga hellre någon i styrelsen än att chansa, i första hand ordföranden.  Tel. nr till styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i entrén.

Tvättstugorna

Båda fastigheter har egen tvättstuga. Använd i första hand tvättstugan i den fastighet du bor. Vid fullbokning i din egen tvättstuga har du rätt att boka tvättstugan i den andra fastigheten.  En grovtvättmaskin finns i ett separat utrymme till vänster om den ordinarie tvättstugan i Bodal 10. 

 • Förbokning av nytt tvättpass får bara göras efter ett avslutat tvättpass.
 • Tvättmaskinerna har tre fack: (1) fack för förtvättmedel vid användning av förtvättprogram,  (2) fack för huvudtvättmedel och (3) fack för sköljmedel. Häll inte tvättmedel i sköljmedelsfacket som då kan sättas igen.
 • Skriv ditt namn tydligt så att andra kan kontakta dig vid behov.
 • Ett tvättpass får vara maximalt 4 timmar. Om du är klar med maskinerna innan din bokade tid är slut,  sudda  gärna på listan så att andra kan få tillgång till tvättmaskinerna. Torkskåpet och tumlaren får användas ytterligare 1 tim efter bokad tid.
 • En bokad tid som inte tagits i anspråk inom 30 min får användas av en annan person.
 • Tvätt får inte ligga kvar i maskinerna över natten.
 • Undvik att tvätta efter 22:00.
 • När du är klar ska tvättstugans och torkrummets golv sopas rena. Torktumlarens ludd-låda (den plastlåda som sitter nertill) tömmes och torkskåpets luddfilter (det finmaskiga nät som sitter uppe i taket inne i tokskåpet) borstas rent från ludd.
 • Om sopsäcken är full: Bär gärna ut den till grovsoprummet och sätt dit en ny säck.  (Nya plastsäckar ska normalt finnas i tvättstugorna).
 • Mattor får absolut inte tvättas i de ordinarie maskinerna. Använd den speciella grov-tvättmaskinen i Bodal 10 för tvätt av mattor och annan tyngre och kraftigt nersmutsad tvätt.

Fel på maskinerna anmäls till någon i styrelsen. Uppge vilken fastighet det gäller, Bodal 10 eller 12.  Servicefirman har nödvändiga nycklar till båda fastigheter och åtgärdar felen så snart dom har möjlighet.

Städdag höst och vår

Höst och vår har vi en städdag där alla som vill kan vara med och hjälp till för att snygga upp på vårt tomtområde. Arbetet brukar huvudsakligen omfatta lövkrattning, rensning av rabatter och på våren ansning av buskar och ev. nyplantering av olika växter. (Se även nedan under 'Rabatter' nedan). De som har fysiska hinder kan ändå vara med. Det finns alltid något man kan hjälpa till med som inte kräver arm eller benstyrka. När det samlats mycket skräp i allmänna utrymmen brukar vi rensa upp. Även andra åtgärder kan ingå som exempelvis småreparationer i allmänna utrymmen som det är dyrt att anlita hantverkare för. Städdagen brukar avslutas med gemensamt anordnat kaffe och korvgrillning då föreningen också  brukar ge en kortfattad information om det aktuella ekonomiska läget, ett bra tillfälle också att ställa frågor av allmänt intresse till styrelsen. En lördag i december i samband med Lucia brukar föreningen anordna en glöggträff.

Våra rabatter och gräsmattor

För dom som vill göra en insats under sommarsäsongen för att hålla rabatter fria från ogräs och vid behov bevattna finns stora möjligheter till detta. Redskap, spolmunstycken och vattenspridare finns i trädgårdsrummet vid tvättstugan Bodalsv. 12. 2 st vattenuttag för bevattning finns för båda fastigheter. Kraft AB ansvarar enbart för gräsklippningen 1 gång varannan vecka under tiden 1 maj - 1 okt och utför inget arbete i våra rabatter. Gå med i vår trädgårdsgrupp om du aktivt vill delta i planeringsarbetet för vårt tomtområde. Ann Egberg på Bodalsvägen 12, 6 tr. kan ge mer information om detta.

Vårt grovsoprum

Grovsoprummet är främst avsett för tidningspapper, embalagekartong, mindre möbler och trädgårdsavfall förpackad i sopsäckar. Byggavfall, målarfärg, elektriska apparater,  bilbatterier, bildäck, glas etc. får ej slängas i grovsoprummet. För hushållsbatterier finns en röd låda inne i grovsoprummet. Ett anslag på dörren till grovsoprummet anger vad som får slängas. Upplys anlitade hantverkare vad som gäller för vårt grovsoprum. Se även nedan om Lidingös Stads återvinningscentral. Kartonger och lådor som ställs in i grovsoprummet skall komprimeras så att de tar så liten plats som möjligt i anspråk!

Lidingös centrala återvinningscentral på Stockby Returpark Sörab Stockbyvägen 3

Samtliga sopor tas emot på Lidingös återvinningscentral som har öppet för privatpersoner öppet alla dagar tel. 08-505 84 00 ( kolla hemsidan för avvikelser) . Här kan man som privatperson kostnadsfritt slänga allt (utom hushållssopor och trädgårdsavfall). Du får hjälp av utbildad personal så att skräpet hamnar i rätt container. I Stockby kan du också slänga gamla kläder förpackade i plastpåsar som samlas in av Erikshjälpen.

P-skylt
Parkering

Avgiftsfri boende- parkering med ett 40-tal platser finns på Lidingsbergs-parkeringen i direkt anslutning till fastigheterna. Parkeringen ligger på Lidingö Stads markområde och tillstånd för boende-parkering ansöks hos Lidingö stad. Besökande kan parkera  gratis i 3 timmar med P-skiva, mellan 09-17 vardagar. Lördagar, söndagar  gäller 24-timmarsregeln!

Observera att det råder stopp-förbud på Lidingsbergsvägen (gatan mellan husen) på sidan mot Bodalsvägen 12 och utefter gulmålad markering mot entrén på Bodalsvägen 10 samt på Bodalsvägen före övergångsstället mellan Bodal 10-Bodal 12. 1 P-plats  ingår i upplåtelseavtalet för en lägenhet i markplan, Bodalsv. 10. I övrigt har föreningen har 4 st garageplatser  och 3 st parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmar. Anmäl intresse för garageplats/P-plats till styrelsen som ansvarar för att kölistan hålls aktuell. Uppställning av bilar och motorcyklar framför fastigheternas entréer är tillåten kortare tider för i - och urlastning.

Se även de generella parkeringsregler som gäller inom Lidingö stad >> Lidingö stad parkeringsregler

Din hemförsäkring

Se till att din ordinarie hemförsäkring har ett tillägg för bostadsrätt som täcker ersättning från ditt försäkringsbolag för skador på egen bekostad utrustning i lägenheten i händelse av exempelvis vattenläckage. I föreningens försäkring ingår sanering av ohyra för fastigheterna via AntiCimex. Kontakta någon i styrelsen om du upptäcker återkommande ovälkomna smådjur i skåp, lådor och badrum som inte försvinner efter noggrann städning.

Uthyrning av bostadsrättslägenheter

Föreningen tillämpar de rekommendationer som utarbetats av SBC. En skriftlig ansökan ska skickas till styrelsen. I ansökan ska anges skälet till uthyrningen, under vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska hyras ut. Styrelsen gör en bedömning om uthyrningen faller inom någon av de kategorier som normalt godkänns för uthyrning, däribland bl.annat inkallelse till militärtjänstgöring, studier på annan ort eller tillfälligt arbete på annan ort. I tveksamma fall hänvisar styrelsen begäran till hyresnämnden som får avgöra om andrahandsuthyrningen skall godkännas eller ej.

Omfattande renovering av din lägenhet

Vid omfattande renovering av din lägenhet som innebär ingrepp i bärande eller icke bärande väggar, ändring av vatten- och avloppsanslutningar, ändring av el-system eller ändring av ventilation måste du begära ett godkännande av styrelsen. Se Checklista vid renovering av lägenheten i dokumentet Information för medlemmar  som kan laddas ner från ARKIVET här på hemsidan.

Vinds- och källarförråd

Till de flesta lägenheter hör ett större vindsförråd och ett mindre källarförråd som följer med lägenheten vid försäljning av bostadsrätten. Vissa lägenheter saknar vindsförråd och har i detta fall 2 medelstora källarförråd eller ett enda stort källarförråd. Förråden får inte hyras ut eller överlåtas till annan bostadsrätt. Det har förekommit byte och överlåtelser genom åren som rört till det i den förrådslista som föreningen uppdaterade omkring år 2000 och som ställer till problem när en lägenhet säljs. Förteckningen handhas av föreningens styrelse. Vissa bostadsrättshavare har även slutat använda sina förråd och tagit bort låsen vilket medfört att andra "lagt beslag" på förråd som stått tomma, vilket alltså inte är tillåtet.  Kontrollera med styrelsen vilka förråd som tillhör lägenheten när du köper en bostadsrätt.

Vid försäljning av din bostadsrätt

När du beslutat att sälja din bostadsrätt och före Ni undertecknar köpekontraktet skall lägenheten besiktigas av föreningen med avseende på främst rörsystem, el-system, ventilation, fönster och eventuella vattenskador, d.v.s. de grundläggande tekniska delarna av lägenheten. Föreningen anlitar vid behov en behörig besiktningsman från SBC. Besiktningen bekostas av föreningen. Avisera i god tid när du tecknat avtal med mäklaren så att besiktningen kan genomföras på lämplig tidpunkt. Tidsåtgång, max. c:a 1 tim. Föreningen undertecknar inte ansökan om inträde för ny medlem innan besiktningen har genomförts och eventuella fel har åtgärdats. Vem som svarar för kostnaden för ev. åtgärder, föreningen eller bostadsrättshavaren, regleras enligt våra stadgar och den praxis som tillämpas av SBC.